Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ukończenia szkoleń
Pozycja grupowania:
Uczestnicy szkoleń
Jednostka
miary
Ogółem
bezrobotni
w tym niepełnosprawni
poszukujący pracy
w tym niepełnosprawni
w tym pobierający rentę szkoleniową
uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społecznej
uczestniczący w szkoleniach wskazanych przez zainteresowanego
uczestniczący w szkoleniach na podstawie bonu szkoleniowego
uczestniczący w szkoleniach na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych
uczestniczący w szkoleniach częściowo sfinansowanych z FP
pracownicy oraz osoby wykonujące inna pracę zarobkową w wieku 45+