Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
Pozycja grupowania:
Uczestnicy szkoleń bez pracowników w wieku powyżej 45 lat
Jednostka
miary
Ogółem
bezrobotni
w tym niepełnosprawni
poszukujący pracy
w tym niepełnosprawni
w tym pobierający rentę szkoleniową
uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społecznej
uczestniczący w szkoleniach wskazanych przez zainteresowanego
uczestniczący w szkoleniach na podstawie bonu szkoleniowego
uczestniczący w szkoleniach na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych
uczestniczący w szkoleniach częściowo sfinansowanych z FP