Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura uczestników szkoleń
Pozycja grupowania:
grupy wiekowe
Pozycja grupowania:
Ukończenia szkoleń
Jednostka
miary
18-24 lataukończenia szkoleń
25-34 lataukończenia szkoleń
35-44 lataukończenia szkoleń
45 i więcej latukończenia szkoleń