Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura uczestników stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
Pozycja grupowania:
grupy wiekowe
Pozycja grupowania:
Ukończenie stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
Jednostka
miary
18-24 lataubiegały się o skierowanie na program
18-24 latarozpoczęły program
18-24 lataukończyły program
18-24 latazdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczenie
18-24 latapodjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
25-34 lataubiegały się o skierowanie na program
25-34 latarozpoczęły program
25-34 lataukończyły program
25-34 latazdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczenie
25-34 latapodjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
35-44 lataubiegały się o skierowanie na program
35-44 latarozpoczęły program
35-44 lataukończyły program
35-44 latazdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczenie
35-44 latapodjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
45 i więcej latubiegały się o skierowanie na program
45 i więcej latrozpoczęły program
45 i więcej latukończyły program
45 i więcej latzdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczenie
45 i więcej latpodjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu