Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura uczestników szkoleń
Pozycja grupowania:
Czas trwania szkoleń
Pozycja grupowania:
Ukończenia szkoleń
Jednostka
miary
do 30 godzinukończenia szkoleń
od 31 do 80 godzinukończenia szkoleń
od 81 do 150 godzinukończenia szkoleń
od 151 do 300 godzinukończenia szkoleń