Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obszary zawodowe szkoleń
Pozycja grupowania:
Ukończenia szkoleń, podjęcia pracy i umowy trójstronne
Pozycja grupowania:
Obszary szkoleń
Jednostka
miary
ukończenia szkoleńOgółem osoby szkolone
ukończenia szkoleńpodstawowe programy ogólne (w tym:kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia
ukończenia szkoleńrozwój osobowościowy i kariery zawodowej
ukończenia szkoleńszkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu
ukończenia szkoleńsztuka, kultura, rzemiosło artystyczne
ukończenia szkoleńnauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia)
ukończenia szkoleńjęzyki obce
ukończenia szkoleńdziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna
ukończenia szkoleńsprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami
ukończenia szkoleńrachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna
ukończenia szkoleńzarządzanie i administrowanie
ukończenia szkoleńprace sekretarskie i biurowe
ukończenia szkoleńprawo
ukończenia szkoleńnauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka)
ukończenia szkoleńmatematyka i statystyka
ukończenia szkoleńinformatyka i wykorzystanie komputerów
ukończenia szkoleńtechnika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów)
ukończenia szkoleńgórnictwo i przetwórstwo przemysłowe (w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny)
ukończenia szkoleńarchitektura i budownictwo
ukończenia szkoleńrolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
ukończenia szkoleńweterynaria
ukończenia szkoleńopieka zdrowotna
ukończenia szkoleńopieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat)
ukończenia szkoleńochrona własności i osób
ukończenia szkoleńochrona środowiska
ukończenia szkoleńusługi hotelarskie, turystyka i rekreacja
ukończenia szkoleńusługi gastronomiczne
ukończenia szkoleńusługi fryzjerskie, kosmetyczne
ukończenia szkoleńusługi krawieckie, obuwnicze
ukończenia szkoleńusługi stolarskie, szklarskie
ukończenia szkoleńusługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy
ukończenia szkoleńpozostałe usługi
ukończenia szkoleńbhp
ukończenia szkoleńnauka poszukiwania pracy
ukończenia szkoleńinne obszary szkoleń
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniuOgółem osoby szkolone
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniupodstawowe programy ogólne (w tym:kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniurozwój osobowościowy i kariery zawodowej
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniuszkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniusztuka, kultura, rzemiosło artystyczne
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniunauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia)
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniujęzyki obce
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniudziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniusprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniurachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniuzarządzanie i administrowanie
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniuprace sekretarskie i biurowe
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniuprawo
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniunauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka)
podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniumatematyka i statystyka
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia