Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wnioski o wsparcie finansowe podnoszenia kwalifikacji
Pozycja grupowania:
Cel wniosku lub ubiegania się
Jednostka
miary
skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną
skierowanie na szkolenie grupowe planowane przez urząd pracy
przyznanie bonu szkoleniowego
udzielenie pożyczki szkoleniowej
sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych
sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji