Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pożyczki szkoleniowe
Pozycja grupowania:
Udzialone pożyczki szkoleniowe
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Osoby, którym udzielono pożyczek szkoleniowychOgółem
Osoby, którym udzielono pożyczek szkoleniowychKobiety