Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pożyczki szkoleniowe
Pozycja grupowania:
Ukończone szkolenia finansowane z pożyczki szkoleniowej
Jednostka
miary
Osoby, które ukończyły szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej