Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pożyczki szkoleniowe
Pozycja grupowania:
Podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
Jednostka
miary
Osoby, które podjęły pracę w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu