Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Studia podyplomowe
Pozycja grupowania:
Rozpoczęcia studiów podyplomowych
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Osoby, które rozpoczęły studia podyplomoweOgółem
Osoby, które rozpoczęły studia podyplomoweKobiety