Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Studia podyplomowe
Pozycja grupowania:
Ukończenia studiów podyplomowych
Jednostka
miary
Osoby, które ukończyły studia podyplomowe