Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Studia podyplomowe
Pozycja grupowania:
Podjęcia pracy w trakcie studiów podyplomowych lub do 3 miesiecy po ich ukończeniu
Jednostka
miary
Osoby, które podjęły pracę w trakcie studiów podyplomowych lub do 3 miesięcy po ich ukończeniu