Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie stypendium na kontynuowanie nauki dla bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe
Pozycja grupowania:
Bezrobotni którzy rozpoczęli naukę
Jednostka
miary
szkoły wyższeBezrobotni, którzy rozpoczęli naukę
szkoły ponadgimnazjalneBezrobotni, którzy rozpoczęli naukę