Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie stypendium na kontynuowanie nauki dla bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Bezrobotni, którzy kontynuują naukę
Jednostka
miary
Bezrobotni, którzy kontynuują naukę