Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie stypendium na kontynuowanie nauki dla bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w trakcie nauki lub do 3 miesiecy po jej ukończeniu
Jednostka
miary
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w trakcie nauki lub do 3 miesięcy po jej ukończeniu