Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Staż
Pozycja grupowania:
Uczestnicy stażu
Pozycja grupowania:
Ubieganie, ukończenie i podjęcia pracy w trakcie lub do 3 m-cy po ukończeniu stażu
Jednostka
miary
Ogółem uczestnicy stażuubiegały się o skierowanie na staż
Ogółem uczestnicy stażuukończyły staż
Ogółem uczestnicy stażupodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
bezrobotniubiegały się o skierowanie na staż
bezrobotniukończyły staż
bezrobotnipodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
w tym niepełnosprawniubiegały się o skierowanie na staż
w tym niepełnosprawniukończyły staż
w tym niepełnosprawnipodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
niepełnosprawni poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniuubiegały się o skierowanie na staż
niepełnosprawni poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniuukończyły staż
niepełnosprawni poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniupodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
osoby podejmujące staż w gospodarstwie rolnymubiegały się o skierowanie na staż
osoby podejmujące staż w gospodarstwie rolnymukończyły staż
osoby podejmujące staż w gospodarstwie rolnympodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
osoby skierowane na staż w ramach bonu stażowegoubiegały się o skierowanie na staż
osoby skierowane na staż w ramach bonu stażowegoukończyły staż
osoby skierowane na staż w ramach bonu stażowegopodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu