Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Staż
Pozycja grupowania:
Uczestnicy stażu
Pozycja grupowania:
Rozpoczęcia stażu
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Ogółem uczestnicy stażurozpoczęły stażOgółem
Ogółem uczestnicy stażurozpoczęły stażKobiety
bezrobotnirozpoczęły stażOgółem
bezrobotnirozpoczęły stażKobiety
w tym niepełnosprawnirozpoczęły stażOgółem
w tym niepełnosprawnirozpoczęły stażKobiety
niepełnosprawni poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniurozpoczęły stażOgółem
niepełnosprawni poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniurozpoczęły stażKobiety
osoby podejmujące staż w gospodarstwie rolnymrozpoczęły stażOgółem
osoby podejmujące staż w gospodarstwie rolnymrozpoczęły stażKobiety
osoby skierowane na staż w ramach bonu stażowegorozpoczęły stażOgółem
osoby skierowane na staż w ramach bonu stażowegorozpoczęły stażKobiety