Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przygotowanie zawodowe dorosłych
Pozycja grupowania:
Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych
Pozycja grupowania:
Ubieganie się, ukończenia, egzamin i podjęcia pracy w trakcie lub do 3 miesięcy po ukończeniu
Jednostka
miary
Ogółem uczestnicyubiegały się o skierowanie na program
Ogółem uczestnicyukończyły program
Ogółem uczestnicyzdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczenie
Ogółem uczestnicypodjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
praktyczna nauka zawoduubiegały się o skierowanie na program
praktyczna nauka zawoduukończyły program
praktyczna nauka zawoduzdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczenie
praktyczna nauka zawodupodjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
przyuczenie do pracyubiegały się o skierowanie na program
przyuczenie do pracyukończyły program
przyuczenie do pracyzdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczenie
przyuczenie do pracypodjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu