Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura uczestników stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
Pozycja grupowania:
Ukończenie stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Jednostka
miary
ubiegały się o skierowanie na programwyższe
ubiegały się o skierowanie na programpolicealne i średnie zawodowe/branżowe
ubiegały się o skierowanie na programśrednie ogólnokształcące
ubiegały się o skierowanie na programzasadnicze zawodowe/branżowe
ubiegały się o skierowanie na programgimnazjalne i poniżej
rozpoczęły programwyższe
rozpoczęły programpolicealne i średnie zawodowe/branżowe
rozpoczęły programśrednie ogólnokształcące
rozpoczęły programzasadnicze zawodowe/branżowe
rozpoczęły programgimnazjalne i poniżej
ukończyły programwyższe
ukończyły programpolicealne i średnie zawodowe/branżowe
ukończyły programśrednie ogólnokształcące
ukończyły programzasadnicze zawodowe/branżowe
ukończyły programgimnazjalne i poniżej
zdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczeniewyższe
zdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczeniepolicealne i średnie zawodowe/branżowe
zdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczenieśrednie ogólnokształcące
zdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczeniezasadnicze zawodowe/branżowe
zdały egzamin i uzyskały świadectwo, dyplom lub zaświadczeniegimnazjalne i poniżej
podjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniuwyższe
podjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniupolicealne i średnie zawodowe/branżowe
podjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniuśrednie ogólnokształcące
podjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniuzasadnicze zawodowe/branżowe
podjęły pracę w trakcie programu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniugimnazjalne i poniżej