Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obszary zawodowe dla stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
Pozycja grupowania:
Programy stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
Pozycja grupowania:
Ukończenia i podjęcia pracy po stażu i przygotowaniu zawodowym dorosłych
Jednostka
miary
Ogółem osoby uczestniczące w programieubiegały się o skierowanie na staż
Ogółem osoby uczestniczące w programierozpoczęły staż
Ogółem osoby uczestniczące w programieukończyły staż
Ogółem osoby uczestniczące w programiepodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniuubiegały się o skierowanie na staż
szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniurozpoczęły staż
szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniuukończyły staż
szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniupodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
sztuka, kultura, rzemiosło artystyczneubiegały się o skierowanie na staż
sztuka, kultura, rzemiosło artystycznerozpoczęły staż
sztuka, kultura, rzemiosło artystyczneukończyły staż
sztuka, kultura, rzemiosło artystycznepodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia)ubiegały się o skierowanie na staż
nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia)rozpoczęły staż
nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia)ukończyły staż
nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia)podjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
języki obceubiegały się o skierowanie na staż
języki obcerozpoczęły staż
języki obceukończyły staż
języki obcepodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
dziennikarstwo i informacja naukowo-technicznaubiegały się o skierowanie na staż
dziennikarstwo i informacja naukowo-technicznarozpoczęły staż
dziennikarstwo i informacja naukowo-technicznaukończyły staż
dziennikarstwo i informacja naukowo-technicznapodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościamiubiegały się o skierowanie na staż
sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościamirozpoczęły staż
sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościamiukończyły staż
sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościamipodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjnaubiegały się o skierowanie na staż
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjnarozpoczęły staż
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjnaukończyły staż
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjnapodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
zarządzanie i administrowanieubiegały się o skierowanie na staż
zarządzanie i administrowanierozpoczęły staż
zarządzanie i administrowanieukończyły staż
zarządzanie i administrowaniepodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
prace sekretarskie i biuroweubiegały się o skierowanie na staż
prace sekretarskie i biurowerozpoczęły staż
prace sekretarskie i biuroweukończyły staż
prace sekretarskie i biurowepodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
prawoubiegały się o skierowanie na staż
praworozpoczęły staż
prawoukończyły staż
prawopodjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka)ubiegały się o skierowanie na staż
nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka)rozpoczęły staż
nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka)ukończyły staż
nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka)podjęły pracę w trakcie stażu lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
matematyka i statystykaubiegały się o skierowanie na staż
matematyka i statystykarozpoczęły staż
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia