Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań finansowanych z KFS
Pozycja grupowania:
Pracodawcy objeci wsparciem KFS
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Jednostka
miary
Pracodawcy objęci wsparciem KFSwyższe
Pracodawcy objęci wsparciem KFSpolicealne i średnie zawodowe/branżowe
Pracodawcy objęci wsparciem KFSśrednie ogólnokształcące
Pracodawcy objęci wsparciem KFSzasadnicze zawodowe/branżowe
Pracodawcy objęci wsparciem KFSgimnazjalne i poniżej