Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań finansowanych z KFS
Pozycja grupowania:
Pracodawcy objeci wsparciem KFS
Pozycja grupowania:
grupy wiekowe
Jednostka
miary
Pracodawcy objęci wsparciem KFS18-24 lata
Pracodawcy objęci wsparciem KFS25-34 lata
Pracodawcy objęci wsparciem KFS35-44 lata
Pracodawcy objęci wsparciem KFS45 i więcej lat