Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań finansowanych z KFS
Pozycja grupowania:
Rodzaje wsparcia
Pozycja grupowania:
Pracodawcy objeci wsparciem KFS
Jednostka
miary
Objęci wsparciem KFS ogółemPracodawcy objęci wsparciem KFS
kursyPracodawcy objęci wsparciem KFS
studia podyplomowePracodawcy objęci wsparciem KFS
egzaminyPracodawcy objęci wsparciem KFS
badania lekarskie i/lub psychologicznePracodawcy objęci wsparciem KFS
ubezpieczenie NNWPracodawcy objęci wsparciem KFS
wykonujący pracę w szczególnych warunkach oraz pracę o szczególnym charakterzePracodawcy objęci wsparciem KFS