Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udział eksportu towarów i materiałów do określonego kraju w eksporcie towarów i materiałów ogółem
Pozycja grupowania:
pozycja
Jednostka
miary
1
2
3
4
5