Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań finansowanych z KFS
Pozycja grupowania:
Tematyka kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS
Jednostka
miary
Ogółem uczestnicy działań finansowanych z KFS
podstawowe programy ogólne (w tym: kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia
rozwój osobowościowy i kariery zawodowej
doskonalenie nauczycieli i nauka o kształceniu
sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne
nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia)
języki obce
dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna
sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna
zarządzanie i administrowanie
prace sekretarskie i biurowe
prawo
nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka)
matematyka i statystyka
informatyka i wykorzystanie komputerów
technika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów)
górnictwo i przetwórstwo przemysłowe (w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny)
architektura i budownictwo
rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
weterynaria
opieka zdrowotna
opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat)
ochrona własności i osób
ochrona środowiska
usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja
usługi gastronomiczne
usługi fryzjerskie, kosmetyczne
usługi krawieckie, obuwnicze
usługi stolarskie, szklarskie
usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy
pozostałe usługi
inna tematyka kształcenia ustawicznego