Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ile to było osób?
Pozycja grupowania:
płeć
Jednostka
miary
Kobiety