Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy imprez cyklicznych
Pozycja grupowania:
Rodzaj imprezy
Jednostka
miary
Odczyty/prelekcje/spotkania
Seanse filmowe
Konkursy
Warsztaty
Imprezy plenerowe
Lekcje
Sesje i seminaria naukowe/sympozja
Próby czytane
Inne
Wystawy