Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tory linii kolejowych
Pozycja grupowania:
Rodzaj kolei
Pozycja grupowania:
Przedziały prędkości
Jednostka
miary
Koleje normalnotoroweLinie o prędkości powyżej 160 km/h
Koleje normalnotoroweLinie o prędkości powyżej 120 do 160 km/h
Koleje szerokotoroweLinie o prędkości powyżej 160 km/h
Koleje szerokotoroweLinie o prędkości powyżej 120 do 160 km/h
Koleje wąskotoroweLinie o prędkości powyżej 160 km/h
Koleje wąskotoroweLinie o prędkości powyżej 120 do 160 km/h