Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydatki na infrastrukturę kolejową
Pozycja grupowania:
Rodzaj nakładów
Jednostka
miary
Nakłady inwestycyjne
Nakłady bieżące