Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynne dworce kolejowe
Pozycja grupowania:
Stopień przystosowania
Pozycja grupowania:
Województwa
Jednostka
miary
OgółemPolska
OgółemWojewództwa
Przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnychPolska
Przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnychWojewództwa