Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny litotrypter
Pozycja grupowania:
Liczba urządzeń, liczba badań
Jednostka
miary
liczba urządzeń
liczba badań