Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą wizyty profilaktyczne położnych (pielęgniarek) u niemowląt
Pozycja grupowania:
Wizyty profilaktyczne położnych/pielęgniarek u niemowląt, liczba wizyt, liczba noworodków
Jednostka
miary
liczba noworodków zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym
liczba wizyt w wieku 0-4 doba życia
liczba wizyt w wieku od 1 do 6 tygodnia życia