Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe
Pozycja grupowania:
Wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe u niemowląt wykonane przez pielęgniarki
Jednostka
miary
liczba wizyt ogółem
wizyty patronażowe i testy przesiewowe w wieku do 6 miesiąca życia
wizyty patronażowe i testy przesiewowe w wieku 9 miesiąc życia
wizyty patronażowe i testy przesiewowe w wieku 12 miesiąc życia
wizyta instruktażowa w 3-4 miesiącu życia