Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakład tytułów wydawanych w formie drukowanej
Pozycja grupowania:
Rodzaje wydawnictw
Jednostka
miary
Czasopisma