Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat objęci opieką czynną
Pozycja grupowania:
Liczba osób objętych opieką czynną, wiek dzieci
Jednostka
miary
w wieku 0-2
w wieku 3-4
w wieku 5-9
w wieku 10-14
w wieku 15-18