Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby w wieku 19 lat i więcej objęte opieką czynną
Pozycja grupowania:
Liczba osób objętych opieką czynną
Jednostka
miary
liczba osób ogółem
osoby, które objęto opieką czynną po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym