Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przerwania ciąży
Pozycja grupowania:
Liczba wykonanch przerwań ciąży
Jednostka
miary
Kobiety ogółem
kobiety poniżej 20 lat
kobiety 20 - 24 lata
kobiety 25 - 29 lata
kobiety 30 - 34 lata
kobiety w wieku 35 lat i więcej