Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny litotrypter
Pozycja grupowania:
Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny liczba urządzeń i zabiegów
Jednostka
miary
Liczba wykonanych zabiegów
Liczba urządzeń