Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dietetycy
Pozycja grupowania:
Personel pracujący
Pozycja grupowania:
Personel pracujący wykształcenie - MZ-29
Jednostka
miary
w wymiarze nie mniejszym jak pełny etatOgółem
w wymiarze nie mniejszym jak pełny etatwykształcenie wyższe
Umowa cywilno-prawna ogółemOgółem
Umowa cywilno-prawna ogółemwykształcenie wyższe
pełnozatrudnieniOgółem
pełnozatrudnieniwykształcenie wyższe
Umowa o pracę ogółemOgółem
Umowa o pracę ogółemwykształcenie wyższe
Udzielający świadczeń ogółemOgółem
Udzielający świadczeń ogółemwykształcenie wyższe