Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Technicy elektroradiologii
Pozycja grupowania:
Personel pracujący
Jednostka
miary
w wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
Umowa cywilno-prawna ogółem
pełnozatrudnieni
Umowa o pracę ogółem
Udzielający świadczeń ogółem