Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łóżka w szpitalach ogólnych
Pozycja grupowania:
łóżka na oddziałach
Jednostka
miary
łóżka udostępnione klinikom
łóżka dla dzieci (do lat 18)
łóżka ogółem