Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Noworodki martwo urodzone w szpitalach ogólnych
Pozycja grupowania:
Noworodki waga
Jednostka
miary
4000 i wiecej gramów
2500-3999 gramów
2000-2499 gramów
1500-1999 gramów
1000-1499 gramów
500-999 gramów
do 499 gramów