Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Psycholodzy
Pozycja grupowania:
Pracownicy medyczni zatrudnieni
Jednostka
miary
Zatrudnieni ogółem
w tym specjaliści