Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
Pozycja grupowania:
Kierunki sprzedaży
Jednostka
miary
ogółem
sprzedanych NFZ
sprzedanych Ministerstwu Zdrowia
sprzedanych pracodawcom
pozostałych