Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
Pozycja grupowania:
Jednostki
Jednostka
miary
Ogółem
od jednostek powiązanych
od pozostałych jednostek