Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odsetki (przychody)
Pozycja grupowania:
Jednostki
Jednostka
miary
Ogółem
od jednostek powiązanych