Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długoterminowe aktywa finansowe
Pozycja grupowania:
Jednostki
Jednostka
miary
Ogółem
od jednostek powiązanych
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek