Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Należności krótkoterminowe
Pozycja grupowania:
Jednostki
Pozycja grupowania:
Należności
Jednostka
miary
od pozostałych jednostekogółem
od pozostałych jednostekz tytułu dostaw i usług
od pozostałych jednostekokres spłaty do 12 miesięcy
od pozostałych jednostekokres spłaty powyżej 12 miesięcy
od pozostałych jednostekinne
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitaleogółem
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitalez tytułu dostaw i usług
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitaleokres spłaty do 12 miesięcy
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitaleokres spłaty powyżej 12 miesięcy
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitaleinne
od jednostek powiązanychogółem
od jednostek powiązanychz tytułu dostaw i usług
od jednostek powiązanychokres spłaty do 12 miesięcy
od jednostek powiązanychokres spłaty powyżej 12 miesięcy
od jednostek powiązanychinne