Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pozycja grupowania:
Rezerwy
Jednostka
miary
Ogółem
krótkoterminowa
długoterminowa